Privacybeleid

Dit is het privacy- en cookiebeleid van www.ZangaBee.com. Wij nemen de privacy van alle bezoekers van onze website, evenals de gebruikers van onze producten, zeer serieus en zetten daarom in dit beleid ons standpunt uiteen met betrekking tot bepaalde privacyzaken en het gebruik van cookies voor onze website.
 
Dit beleid heeft betrekking op alle gegevens die door een bezoeker met ons worden gedeeld, hetzij rechtstreeks via www.ZangaBee.com, via e-mail, of via het gebruik van de hier vermelde apps.

Welke verordeningen vallen onder dit beleid?
Er zijn veel privacyregels om aan te voldoen, om nog maar te zwijgen van ons beleid om de privacy van onze klanten en hun klanten te waarborgen. Dus, terwijl we de eisen van elke toepasselijke privacyregelgeving of wet aanpakken, doen we dat over de hele linie voor alle klanten, en alle regelgeving, en worden alle persoonlijke gegevens met dezelfde zorgvuldigheid behandeld.

De voorschriften in het toepassingsgebied omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

De EU GDPR

Informatie die we verzamelen
Tijdens het gebruik van onze site kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonsgegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:

 • Email adres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Staat, Provincie, ZIP/Postcode, Stad
 • Functie titel, beroep
 • Foto’s of video’s die u indient

Automatisch verzamelde informatie
Zoals veel websites gebruiken wij en onze externe dienstverleners, zoals aanbieders van reclame en analyses, cookies, webbakens en andere gegevenstechnologieën om bepaalde soorten informatie te ontvangen en op te slaan wanneer u via uw computer of mobiele apparaat met ons communiceert. Het gebruik van deze technologieën helpt ons u te herkennen, uw ervaring aan te passen en relevante marketingberichten te maken. Dit zijn de soorten informatie die we verzamelen:

Log & Apparaat gegevens.
Wanneer u onze site bezoekt, kunnen wij automatisch informatie registreren (“loggegevens”), waaronder informatie die uw browser verstuurt wanneer u onze site bezoekt. Deze loggegevens kunnen bestaan uit het webadres waar u vandaan komt of naartoe gaat, uw apparaatmodel, besturingssysteem, browsertype, unieke apparaatidentificatie, IP-adres, mobiele netwerkaanbieder en tijdzone of locatie.
Onze externe dienstverleners kunnen ons informatie verstrekken die ons vertelt hoe onze marketingadvertenties, vaak geplaatst op sites van derden, presteerden en wie erop klikte. Deze informatie identificeert geen specifiek individu en is over het algemeen niet identificeerbaar. Als wij deze informatie met u in verband zouden brengen, zouden wij deze behandelen als persoonsgegevens.

Informatie die we verzamelen

 • Gebruik van cookies (Cookiebeleid)
 • Do Not Track Signalen
 • Gebruik van uw informatie – Redenen voor het gebruik van uw persoonsgegevens
 • Delen en openbaar maken
 • Opslag van uw persoonlijke gegevens/doorgifte van gegevens
 • Links van derden
 • Keuzes en individuele rechten
 • Beveiliging
 • Gevoelige gegevens
 • Ons beleid inzake informatie over kinderen
 • Contact met ons opnemen

ZangaBee is aansprakelijk en blijft verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die op grond van het Onward Transfer Principe worden gedeeld met derden voor externe verwerking namens ons.

ZangaBee kan worden verplicht om persoonlijke informatie bekend te maken in antwoord op wettige verzoeken van openbare autoriteiten, inclusief om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving.

Inlichtingen over uw gegevens
Als u een vraag of klacht hebt over onze naleving van de Privacybeginselen, kunt u contact met ons opnemen via email.

Definitie van persoonlijke informatie
Voor de doeleinden van de GDPR wordt informatie bedoeld die: (1) in enige vorm is vastgelegd; (2) gaat over of betrekking heeft op een specifieke persoon; (3) aan die persoon kan worden gekoppeld; en (4) door ZangaBee wordt verzameld in verband met zakelijke activiteiten. Persoonlijke informatie omvat geen gegevens die gedeïdentificeerd, anoniem of openbaar beschikbaar zijn.

Gebruik van uw gegevens
Wanneer ZangaBee >de persoonsgegevens van onze klanten gebruikt voor de bedrijfsvoering, zoals verkoop, marketing en ondersteuning, is ZangaBee de Data Controller. Als zodanig heeft ZangaBee maatregelen getroffen voor de naleving van de GDPR-vereisten als Data Controller en beheert persoonsgegevens volgens deze zes rechtmatige verwerkingsvoorwaarden van GDPR:

 • Naleving van een wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een contract
 • Legitieme interesse
 • Openbare interesse
 • Vitale interesse
 • Toestemming

Wanneer ZangaBee persoonlijke informatie van klanten over nationale grenzen heen overdraagt, doen we dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gebruik van cookies (Cookiebeleid)
Cookiegegevens. Wij kunnen gebruik maken van “cookies” (een klein tekstbestand dat door uw computer wordt verzonden telkens wanneer u onze site bezoekt) of soortgelijke technologieën om loggegevens te registreren. Veel browsers accepteren standaard cookies. U kunt deze instelling in uw browser wijzigen en u kunt ook uw cookies wissen. Als u dat doet, kunt u bepaalde functies van onze site verliezen. Raadpleeg onze cookiebegeleiding of de helpfunctie van uw browser voor meer informatie over de opties voor het instellen van cookies.

Wij kunnen de volgende soorten cookies gebruiken:

Reclame en analyse: Deze cookies verzamelen informatie over wie onze site bezoekt en hoe gebruikers met onze site omgaan. Deze informatie identificeert geen enkele individuele gebruiker. Ze is geaggregeerd en anoniem. De informatie in deze analyse is het aantal bezoekers aan onze site, verwijzende websites, bezochte pagina’s op deze site, tijdstip van het bezoek aan onze site, of dit een nieuwe of terugkerende bezoeker is, en andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om ons te helpen het gebruik van onze site te begrijpen, onze diensten efficiënter te maken en te exploiteren en de activiteit op onze site te controleren. Zie hieronder voor een lijst van onze analytics providers.

Essentiële cookies: Deze cookies helpen onze site te beheren en uw ervaring te verbeteren. Hieronder vallen cookies die u toegang geven tot een gedeelte van de site dat alleen voor leden toegankelijk is of die helpen de inhoud van onze site snel te laden. Deze cookies worden alleen gebruikt om u van deze diensten te voorzien.

Functionele cookies: Met deze cookies kan de site voorkeuren onthouden die u hebt geselecteerd, zoals inloggegevens of andere selecties die u hebt gemaakt. Deze zijn bedoeld om het gebruik van onze site te vergemakkelijken en te voorkomen dat u telkens dezelfde voorkeuren moet instellen.

Social Media cookies: Wij gebruiken social media tools op onze site en deze cookies stellen het social media netwerk in staat om te registreren wanneer u een social media tool op onze site hebt geliked of geëngageerd. In sommige situaties kan het sociale netwerk ons gegevens sturen die u hebt ingesteld om te delen. Als u niet wilt dat het sociale medianetwerk informatie met ons deelt, controleer dan uw privacy-instellingen bij het sociale medianetwerk.

Advertentiecookies: Deze cookies stellen ons in staat het surfgedrag te volgen terwijl u de site bezoekt. Op basis van uw browsegeschiedenis en met uw toestemming maken wij gebruik van externe reclamepartners die u een relevante advertentie kunnen tonen wanneer u op een site van een derde partij bent, zoals een socialemediaplatform. Binnen deze cookies kunnen we ook uw exacte locatie weten, zoals breedtegraad, lengtegraad, GeoIP en andere locatiespecifieke informatie. Zie hieronder voor uw keuzes over cookies en het gebruik van advertenties.

Om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken, ontvangen wij vaak een bevestiging wanneer u een e-mail van ons opent, indien uw computer dergelijke mogelijkheden ondersteunt. U kunt ervoor kiezen geen e-mails van ons te ontvangen. Zie het gedeelte Uw keuzes hieronder.

Wij kunnen ook een pixeltag gebruiken, een klein grafisch bestand waarmee wij en derden het gebruik van de site kunnen volgen en ons informatie kunnen verstrekken op basis van uw interactie met de site. Deze tags kunnen het IP-adres verzamelen van het apparaat waarmee u de pagina hebt geladen en het browsertype. Pixel tags worden ook gebruikt door onze derden om informatie te verzamelen wanneer u onze site bezoekt, de links en andere acties die u op onze site onderneemt, en wij kunnen deze informatie in combinatie met cookies gebruiken om gerichte advertenties weer te geven.

Formulieren/webgedrag
Er kunnen andere gegevenstechnologieën worden gebruikt die vergelijkbare informatie verzamelen voor beveiligings- en fraudedetectiedoeleinden.
Als u vragen heeft over cookies kunt u terecht bij https://ec.europa.eu/netherlands/cookies_nl

Do Not Track Signalen
Onze site en diensten verzamelen geen persoonlijke informatie over uw online activiteiten in de tijd en op websites van derden of online diensten. Daarom zijn “do not track”-signalen van webbrowsers niet van toepassing op onze site of diensten, en wijzigen wij onze praktijken voor het verzamelen en gebruiken van gegevens niet na ontvangst van een dergelijk signaal.

Gebruik van uw informatie – Redenen voor het gebruik van uw persoonsgegevens
De informatie die wij verzamelen en opslaan met betrekking tot u wordt voornamelijk gebruikt om ons in staat te stellen onze diensten aan u te leveren. Daarnaast beroept ZangaBee zich op de volgende rechtmatige gronden om de door u verstrekte persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken:

Legitieme zakelijke belangen: Om u te voorzien van de door ons gevraagde informatie over onze producten of diensten en om informatie te verstrekken over andere producten die volgens ons voor u interessant kunnen zijn als u toestemming hebt gegeven om dergelijke informatie te ontvangen, wat legitieme zakelijke belangen zijn. Om u te informeren over eventuele wijzigingen aan onze Website, zoals verbeteringen of wijzigingen in diensten/producten, die van invloed kunnen zijn op onze dienstverlening. Als u een bestaande klant bent, kunnen wij contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u.

Uitvoering van het contract: Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen en bij de uitvoering van contractuele verplichtingen jegens u.

Toestemming van de gebruiker: Wij kunnen uw gegevens gebruiken, of geselecteerde derden toestaan uw gegevens te gebruiken, zodat u informatie kunt krijgen over verwante diensten waarmee wij kunnen samenwerken om onze dienst te verlenen. Als u een nieuwe klant bent, zullen wij alleen contact met u opnemen of derden toestaan contact met u op te nemen als u daarvoor toestemming hebt gegeven en alleen via de middelen waarvoor u toestemming hebt gegeven. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor onszelf of voor derden, hebt u de mogelijkheid om uw toestemming daarvoor in te trekken.
Wij maken geen informatie over identificeerbare personen bekend aan onze adverteerders, maar wij kunnen hen bij gelegenheid wel statistische informatie over onze bezoekers verstrekken, zoals uw woonplaats of leeftijdsgroep.

Delen en openbaar maken
Wij delen uw persoonlijke informatie niet met anderen, behalve zoals aangegeven in dit beleid of wanneer wij u informeren en u de kans geven om aan te geven dat uw persoonlijke informatie niet gedeeld mag worden.

Wij zullen uw informatie op de volgende manieren delen
Met derde dienstverleners, agenten of aannemers. Wij gebruiken andere bedrijven, agenten of contractanten (“Dienstverleners”) om diensten namens ons uit te voeren of om ons te helpen bij het verlenen van diensten aan u. Wij kunnen bijvoorbeeld dienstverleners inschakelen om creditcardtransacties of andere betalingsmethoden te verwerken. Wij kunnen ook een beroep doen op dienstverleners om diensten te verlenen zoals marketing, reclame, communicatie, infrastructuur en IT-diensten, om klantenservice te verlenen, schulden te innen en gegevens te analyseren en te verbeteren (met inbegrip van gegevens over de interacties van gebruikers met onze dienst). Deze dienstverleners kunnen toegang hebben tot uw persoonlijke of andere informatie om deze functies uit te voeren. Bovendien kan een deel van de informatie die wij vragen door derde aanbieders namens ons worden verzameld. Wij machtigen hen niet om uw persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve in verband met het verlenen van hun diensten.

Analytics. Specifiek voor analytics providers gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst aangeboden door Google LLC die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de webpagina Google Privacy & Voorwaarden: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ Google raadt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on-https://tools.google.com/dlpage/gaoptout-for uw webbrowser te installeren. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Reclame. Wij kunnen derde dienstverleners gebruiken om advertenties te tonen, waaronder gerichte advertenties op een site van een derde partij nadat u onze website hebt bezocht. Wij en de externe dienstverleners gebruiken cookies om te informeren, te optimaliseren, prestaties te meten en advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze site. Alle tracking die een derde partij uitvoert is onderworpen aan hun eigen privacyverklaring.
Wij werken met Google Ads & DoubleClick Cookie Google, die als derde partij cookies gebruikt om advertenties op onze site weer te geven. Het gebruik van de DoubleClick-cookie door Google stelt haar en haar partners in staat advertenties weer te geven aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze service of andere websites op internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van het DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerde advertenties door de webpagina Google Ads Settings te bezoeken: http://www.google.com/ads/preferences/
Google AdWords/Analytics: Google Ads remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en de advertenties van het Google Display Network aanpassen door de pagina Google Ads Settings te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u de webpagina Google Privacy & Terms bezoeken op http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Twitter: U kunt zich afmelden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Twitter door hun instructies te volgen: https://support.twitter.com/articles/20170405 U kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het beleid van Twitter door hun privacybeleidspagina te bezoeken: https://twitter.com/privacy

Facebook: U kunt meer te weten komen over op interesses gebaseerde reclame van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950
Volg deze instructies van Facebook om af te zien van op interesses gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Ga voor meer informatie over de deelname van Facebook aan de Digital Advertising Alliance naar het gedeelte over keuzes in deze kennisgeving.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook kunt u terecht op het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Wij kunnen deelnemen aan het Custom Audience-programma van Facebook.com of het Audience-programma van LinkedIn, waardoor wij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen aan personen op onze e-maillijst wanneer zij respectievelijk Facebook of LinkedIn bezoeken. Wij verstrekken Persoonsgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer aan de social media provider zodat deze kan bepalen of u een geregistreerde accounthouder bent. U kunt zich afmelden voor deelname aan dit programma door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van deze advertenties van het sociale medianetwerk rechtstreeks.

Om te voldoen aan wettelijke procedures of om ZangaBee te beschermen. Indien wij geloven dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, voorschrift, juridisch of overheidsverzoek; om toepasselijke gebruiksvoorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan; om de veiligheid, rechten of eigendom van het publiek, een persoon, of ZangaBee te beschermen zoals vereist door de wet; of om veiligheids- of technische problemen of illegale of vermoedelijke illegale activiteiten (met inbegrip van fraude) op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

Bedrijfsoverdrachten. We kunnen deelnemen aan een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of soortgelijke transactie of procedure die de overdracht van de informatie beschreven in dit Beleid met zich meebrengt. In dergelijke overgangen is de klanteninformatie typisch één van de bedrijfsactiva die wordt overgedragen of verworven door een derde partij. In het onwaarschijnlijke geval dat wij of wezenlijk al onze activa worden verworven of een gerechtelijke procedure ingaan, erkent u dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat uw persoonlijke informatie verder kan worden gebruikt zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Opslag van uw persoonlijke gegevens/doorgifte van gegevens
Deze site wordt beheerd in Nederland. Als u zich in een ander rechtsgebied bevindt, weet dan dat uw informatie zal worden overgebracht naar, opgeslagen en verwerkt in Nederland. Door deze site te gebruiken en ons informatie te verstrekken, stemt u in met deze overdracht, verwerking en opslag van uw informatie in Nederland. Onze dienstverleners gebruiken passende waarborgen voor de overdracht van uw persoonsgegevens, en dit is vastgelegd in de overeenkomsten inzake gegevensbescherming met deze dienstverleners.

Wij kunnen gegevens die wij van u verzamelen overbrengen naar locaties buiten onze productieomgeving voor verwerking en opslag. Daarnaast kunnen ze worden verwerkt door buiten Nederland opererend personeel dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan zich bijvoorbeeld bezighouden met het verwerken en afsluiten van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

De aan ons verstrekte gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Gegevens met betrekking tot transacties die via onze site of sites van dienstverleners worden aangegaan, worden zowel in beweging als in rust gecodeerd.
De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig en daarom kunnen wij de veiligheid van elektronisch naar ons verzonden gegevens niet garanderen en is de overdracht van dergelijke gegevens geheel op eigen risico. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit zelf hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.
Voor onze klanten die ZangaBee producten gebruiken, is het ZangaBee beleid dat wij geen klantengegevens “verkopen” die in onze systemen worden verwerkt.

De in process gegevens van ZangaBee klanten worden altijd behandeld als gevoelig, en worden in alle gevallen beschermd door encryptie en de vertrouwelijkheidsclausule in de Subscription Service Agreement.

Links van derden
Op onze site kunnen links staan naar andere sites die wij niet beheren. Als u op een link van een derde klikt, wordt u rechtstreeks naar die site geleid, waarop een eigen privacyverklaring van toepassing is. Wij raden u sterk aan die privacyverklaring te lezen. Wij hebben geen controle over die site en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het beleid of de praktijken ervan.

Keuzes en individuele rechten
Wij streven ernaar redelijke stappen te ondernemen, zodat u uw Persoonsgegevens kunt corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan kunt beperken. Wij zetten uw keuzes hieronder uiteen:

E-mail. Zoals hierboven beschreven, kunt u zich te allen tijde afmelden als u geen promotionele e-mails van ons wenst te ontvangen. Als u zich afmeldt voor een promotionele e-mail, kunnen wij u nog steeds transactionele en administratieve e-mails sturen over deze privacyverklaring of over de producten of diensten die u hebt gekocht.

Cookies. De helpfunctie van uw browser moet instructies bevatten over hoe u uw computer kunt instellen om alle cookies te accepteren, om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt uitgegeven, of om op geen enkel moment cookies te ontvangen.

Reclame. U kunt zich afmelden voor online gerichte reclame door u af te melden in de advertentie zelf of door een bezoek te brengen aan de European Interactive Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor de Digital Advertising Alliance via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Uw rechten onder bepaalde omstandigheden. Om een van deze acties te starten kunt u contact met ons opnemen via info@ZangaBee.com.

 • Om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren
 • Om uw persoonsgegevens die onjuist zijn, te rectificeren
 • Om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen

U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor de informatie die u ons hebt verstrekt. U kunt verzoeken om een kopie van deze informatie in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, zodat u deze kunt beheren en verplaatsen. Wij zullen uw identiteit moeten verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken kunnen ingaan. Houd er rekening mee dat wij in sommige gevallen niet in staat zijn uw persoonlijke informatie te verwijderen; in dat geval zullen wij u laten weten of en waarom wij dat niet kunnen doen.
Om te voorkomen dat persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan een derde partij of wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze werd verstrekt.

Recht op het indienen van een klacht. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt. Als u zich buiten de Europese Unie bevindt, hebt u mogelijk rechten op grond van de privacywetgeving in het rechtsgebied waar u woont.

U hebt als Europees ingezetene recht op:

 • Vraag ons uw gegevens niet te verkopen.
 • ZangaBee verkoopt geen consumenteninformatie, dus we hebben geen “verkoop mijn info niet” knop nodig.
 • Informatie opvragen over welke informatie wij over u bewaren (zie bovenstaande lijst met categorieën)
 • Informatie opvragen over de specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.
 • Vraag naar de categorieën van derden waarmee het bedrijf persoonsgegevens deelt. (Partners)
 • Laat onjuiste gegevens corrigeren
 • Verzoek dat ZangaBee alle persoonlijke informatie verwijdert die ZangaBee over u heeft verzameld binnen de grenzen van de GDPR.
 • Hebben gelijke service en prijs, zelfs als u gebruik maakt van uw privacy rechten.
 • Ik wil meer weten over mijn persoonlijke informatie

Beveiliging
Wij gebruiken redelijke administratieve, logische, fysieke en bestuurlijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofde toegang, gebruik en wijziging. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat geen enkele maatregel 100% veiligheid biedt. Bijgevolg kunnen wij de veiligheid van uw informatie niet garanderen.

Gevoelige gegevens
Wij verzoeken u ons geen gevoelige gegevens te sturen, zoals socialezekerheids- of nationale identificatienummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, gezondheidsgegevens, biometrische of genetische informatie, informatie over criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond. Als u ons deze informatie toestuurt, stemt u in met de verwerking ervan in overeenstemming met deze privacyverklaring. Om verwerking van gevoelige gegevens te voorkomen, dient u deze niet in te dienen.

Ons beleid inzake informatie over kinderen
Onze site is niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Als u verneemt dat uw minderjarige kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op.

Contact met ons opnemen
Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt over dit beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@ZangaBee.com.

Als u vragen hebt over de informatie die wij over u bewaren, kunt u contact met ons opnemen via een e-mail aan onze functionaris voor gegevensbescherming op: info@ZangaBee.com met de volgende informatie:

Naam _________________________________
Bedrijf _______________________________
Titel ___________________________________
Land ________________________________
Hoe kan ik contact met u opnemen over het verzoek (telefoon of e-mail, bij voorkeur een e-mailadres)?

Als u ons liever schrijft, is ons contactadres:

Saturnusstraat 60, 94
2516 AH Den Haag
Nederland

Mail: info@ZangaBee.com
Telefoon: +31 (0)881123456

Bijgewerkt: 21 juli, 2020