Doorlopend Support voor Celigo & NetSuite

Heeft u behoefte aan ondersteuning voor uw Celigo of NetSuite omgeving, dan kunnen wij u ook ondersteunen middels een support contract. Wij hebben ervaren, gecertificeerde Celigo en NetSuite consultants in huis met veel ervaring met verschillende omgevingen bij bedrijven van verschillende groottes, branches en werelddelen. Wij kunnen support leveren in Nederlands, Engels, Spaans en Frans.

Voor

Het Celigo system is een platform waar vaak bedrijfskritische processen over heen gaan. Wit u zeker zijn dat uw geïntegreerde processen altijd optimaal blijven lopen, dan kunt u verschillende vormen van support bij ZangaBee afnemen:

ZangaBee support voorbeeld

Monthly Health Checkup

Een ERP implementatie is een zeer ingrijpende traject. Het brengt grote risico’s en veel complexiteit dat met volledige toewijding van de stakeholders moet plaatsvinden. Zoniet is de kans van falen groot met alle consequenties van dien.

Naast een uitgebreide technische en systeem kennis van het product zelf bezitten onze consultants ook uitgebreide kennis en ervaring van Change Management. Dit is cruciaal in een ERP traject. We weten dat het success afhangt van het borgen van de juiste middelen en het meenemen van de organisatie naar de nieuwe situatie. Het is zeker niet alleen een IT project.

Business Critical Support

Een ERP implementatie is een zeer ingrijpende traject. Het brengt grote risico’s en veel complexiteit dat met volledige toewijding van de stakeholders moet plaatsvinden. Zoniet is de kans van falen groot met alle consequenties van dien.

Naast een uitgebreide technische en systeem kennis van het product zelf bezitten onze consultants ook uitgebreide kennis en ervaring van Change Management. Dit is cruciaal in een ERP traject. We weten dat het success afhangt van het borgen van de juiste middelen en het meenemen van de organisatie naar de nieuwe situatie. Het is zeker niet alleen een IT project.

Voor NetSuite

NetSuite ERP is een complex systeem met zeer veel mogelijkheden en functies. Bovendien draait u vaak de meest bedrijfskritische process op dit systeem en hebben alle storingen of problemen grote impact op uw bedrijfsvoering.

Monthly Health Checkup

Ervaren NetSuite consultants van ZangaBee controleren iedere maand uw omgeving om zekere te zijn dat alles optimaal loopt. We spreken een standaard hoeveelheid werk die wij kunnen uitvoeren voor u. Wij geven u iedere maand een rapport over onze bevindingen in uw omgeving. Twee keer per maand komt NetSuite met een nieuwe editie van hun systeem. We geven u een overzicht van wat deze wijzigingen kunnen betekenen voor uw bedrijfsprocessen en indien gewenst kunnen wij u helpen met implementatie van deze verbeteringen.

Monthly Health Checkup

Business Critical Support

Indien u zeker wilt zijn dat problemen die zich voordoen snel opgelost worden gedurende het hele jaar, dan bieden wij ook een business critical support contract. Dit contract garandeert dat wij binnen een afgesproken tijdspanne in actie komen op uw NetSuite probleem te verhelpen.

Business Critical Support